České Velenice

Pohnuté osudy železnice mezi Českými Velenicemi a Gmündem

České Velenice

S otevřením železniční dráhy Franze Josefa roku 1869 zažívá pohraniční region v okolí Gmündu nové časy. Přes přání zástupců města je nádraží postaveno mimo centrum Gmündu v části zvané Böhmzeil, kde se nachází železniční dílny. Roku 1920 se ze staré zemské hranice stává hranice státní.

Mírová smlouva ze Saint Germain předznamenává změnu státní hranice ve prospěch československého státu. Ten se zajímá především o zmíněné železniční dílny a jejich okolí. Je zřízena speciální komise, prostřednictvím které je vyměřena nová hranice. Mnoho obcí v té době protestuje proti připojení k novému československému státu, obyvatelé se bojí o své město a dochází prý dokonce i k sabotážím.

Obce Unterwielands a Böhmzeil jsou spojeny a přejmenovány na České Velenice. Stěhují se sem čeští zaměstnanci železničních dílen. Na podzim roku 1938 vpochoduje z Gmündu do Českých Velenic hitlerovské vojsko. Z města České Velenice se stává městská část Gmünd III. V železničních dílnách pracují nuceně nasazení Češi a váleční zajatci. 23. března 1945 srovnávají letecké pumy spojenců železniční dílny se zemí.

A z obce Gmünd III se opět stává městečko České Velenice se svým nádražím. Nádraží v Českých Velenicích je dnes oblíbeným bodem při plánování cyklovýletu spojeného s cestováním vlakem. Cyklisté jsou zde samozřejmě vítání!

LogoJižní Morava
Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele