Drosendorf

Neochvějná pevnost městských hradeb v Drosendorfu od středověku až po dnešek

Drosendorf

Ve druhé polovině 11. století vzniká na soutoku potoka Thumeritzbach a Dyje první vesnice. Kolem roku 1100 zde zakládají hrabata z Perneggu faru. Začíná se budovat osídlení skalní dominanty, tyčící se nad církevní vesnicí. Tím je položen základ novému hradnímu městu. Městské hradby jsou vystavěny v šířce 1,5 m a jsou 8 m vysoké, do města samotného vedou dvě vstupní brány.

Drosendorf je jedním z opevněných sídel na hranici s Čechami, podobně jako Raabs či Hardegg. Roku 1240 je Drosendorf poprvé zmíněn jako město. 1278 nastává důležitá chvíle, kdy se pod vedením Štěpána z Maissau město celých 16 dnů brání útokům jednotek českého krále Otakara II. Tím  získává král Rudolf Habsburský dostatek času k sešikování svého vojska k vítězné bitvě na Moravském poli. Jako poděkování je Drosendorf povýšen na císařské město. V 15. století vzplanou husitské války. Zvětšuje se palebná síla zbraní, proto jsou městské hradby zesíleny na téměř 2 m šíře a 10 m výšky a jsou dodatečně vybaveny věží a střílnami. V době třicetileté války kolem opevněného města táhnou Švédové. Možná v nich hradby vzbudily velký respekt a odradily je od útoku.

Dnes jsou městské hradby v Drosendorfu památkově chráněné a jsou jediným dochovaným uzavřeným komplexem městského opevnění v Rakousku. Z hradeb se naskýtá nádherný výhled na meandry řeky Dyje a komentované prohlídky města nabízejí zajímavý pohled do jeho pohnutých dějin.

LogoJižní Morava
Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele