Cyril a Metoděj v Horním Břečkově, historie jednoho z dvanácti nejstarších kostelů na Moravě

Horní Břečkov

Dominantou Horního Břečkova je kostel zasvěcený sv. Klementovi.  Pochází z 12. století, o čemž svědčí kámen s vytesaným letopočtem 1198, natřený červenou hlinkou objevený při stavebních pracích v roce 1748.

Ale podle renomovaného teologa byl vystavěn již dříve, a to v 9. století. To řadí místní kostel ke dvanácti nejstarším na Moravě. V tehdejší Velkomoravské říši měli kázat misionáři, svatý Cyril a svatý Metoděj. Tito věrozvěsti byli vysláni byzantským císařem na misi zprostředkovanou papežem Mikulášem, poté co se na něj obrátil tehdejší panovník Velkomoravské říše, Rastislav. Ten chtěl tímto pozváním ukončit nadvládu Franků ve své zemi.

Dříve na tomto místě stála kaple zvaná Zwölferin. Ta byla v roce 1748 přestavěna za přispění hraběnky Althanové na kostel.  Z jedné strany byla dostavěna věž a z druhé presbytář. Další přestavby proběhly v letech 1831, 1846, 1862.

Při poslední rekonstrukci v roce 2013 byl zrestaurován i hlavní oltář s obrazem sv. Klementa. Právě obraz tohoto světce, coby patrona kostela, může být důkazem o přítomnosti obou slovanských apoštolů.  Svatý Klement zemřel na Krymu. Jeho ostatky měly být podle legendy nalezeny v Černém moři Cyrilem a Metodějem a doneseny do Velkomoravské říše.

LogoJižní Morava
Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele