Horní Břečkov

Stavba Železné opony během studené války a její pád

Horní Břečkov

V květnu 1945 osvobozuje Rudá armáda Prahu od německých okupantů. S koncem války ještě existují tlumené naděje na obnovení předválečné podoby Československa, tyto se však postupně ztrácí v mrazivém klimatu pozdějšího politického vývoje. Sovětský svaz rozšiřuje svou sféru vlivu stále více na Západ, který v tomto počínání vidí vlastní ohrožení. 

V roce 1946 promlouvá britský ministerský předseda Winston Churchill poprvé o „Železné oponě“, která se táhne od Baltu až po Jadran. S komunistickým převzetím moci Klementem Gottwaldem se z Československa v roce 1948 stává satelit Stalinova Sovětského svazu. Roku 1951 vydává Ministerstvo národní bezpečnosti výnos k zavedení hraničního pásma se „zakázanou zónou". Nejdříve se staví „opona“ z blízko sobě stojících dřevěných kůlů, propletených ostnatým drátem signální stěny. Později je zábrana rozšířena o další dvě řady plotu. Prostor mezi ploty je v některých úsecích dokonce zaminován a ostnatý drát je v letech 1952 - 1965 nabitý proudem vysokého napětí. Součástí „opony“ jsou i protipancéřové zátarasy, které mají na exponovaných místech (např. silnicích) zabránit projetí plotu pancéřovým vozidlům. V Rakousku se jim říká „pancéřoví ježci“, ale v mnoha zemích se jim přezdívá „čeští ježci“.

Železná opona padá v červenci roku 1989, kdy jsou ministry zahraničí Rakouska a Maďarska poprvé přestřiženy dráty mezi územími obou států.

Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele