Retzbach

Retzbach

Hraniční přechody mezi regiony Waldviertel a Weinviertel

Konečně se Stezka železné opony (Iron Curtain Trail) na své cestě z dalekého severního Finska až do jihovýchodní Evropy dostává u Retzu a Znojma do první vinařské oblasti. Až sem tvoří koridor stezky především zalesněné území. Na přechodu mezi regiony Waldviertel a  Weinviertel se les ještě jednou dostane ke slovu. Zatímco v Hardeggu ještě les převažuje z 90%,  v sousedních obcích Retz a Retzbach činí jeho podíl nejvýše 11 %. Právě zde se nalézá hranice mezi územím Waldviertelu a Weinviertelu.

Oblasti Waldviertel a Weinviertel vystupují pod těmito názvy teprve od roku 1867. Až do té doby se jejich názvy odvozují dle okresů, podobně jako v sousedních Čechách, „okres Horní Manhartsberg“ a „okres Dolní Manhartsberg“. Okresy jsou pojmenovány podle vrchu Manhartsberg, vzdáleném asi 30 km jižně od Retzu.

Nejvyšší bod tohoto kopce leží v nadmořské výšce 537 metrů. Na jeho vrcholu byl vztyčen kříž. Základ Manhartsbergu, stejně jako většinu území Waldviertelu, tvoří tvrdá žula Českého masivu, nejstaršího pohoří Rakouska.

Region Weinviertel je geologicky o něco více porézní, leží v nejmladší geologické zóně v Rakousku, tzv. molasové pánvi, tvořené nezpevněnými sedimenty hornin, jako jsou různé typy jílů, spraše, naplavenin písku a štěrku. Obě geologické zóny od sebe dělí přes 300 milionů let.

LogoJižní Morava
Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele