Dyjský náhon coby důležitá technická památka

Jaroslavice

Dyjský náhon je uměle založeným kanálem, který odbočuje z řeky Dyje u Krhovic a po 32 km se opět vlévá do Dyje u Hevlína. V rámci svého toku přechází i hranici do Rakouska a prochází dokonce samotným centrem města Laa an der Thaya. Dvakrát využívá překřížení s jiným vodním tokem akvadukt.

 

Na mnoha úsecích probíhá kanál paralelně s hranicí. Na svém toku zásobuje náhon i několik vodních mlýnů a malých vodních elektráren, a také zásobuje vodou několik chovných rybníků jako je např. Horní a Dolní Jaroslavický rybník. Asi na 20km na toku Dyjského náhonu leží nejznámější vodní mlýn ve Slupi. Tento vodní mlýn byl postaven ve středověku místním mlynářským bratrstvem. Později získal dnešní renesanční podobu.

 

V období komunismu tu až do roku 1957 mlelo mouku místní Jednotné zemědělské družstvo. Po pádu komunistického režimu je mlýn v roce 1993 vyhlášen národní kulturní památkou. Dyjský náhon byl založen kolem roku 1300. Aby vodní dílo mohlo co nejlépe využít síly vodní energie a aby dostálo nejnovějším technologickým vymoženostem stavitelství kanálů, je toto vodní dílo pravidelně přestavováno. Naposledy se tak stalo kolem rok 1830.

 

Dnes je Dyjský náhon důležitou technickou památkou.

LogoJižní Morava
Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele