Hrad Freštejn

O pohnuté době bývalého hradu svědčí dnes již jen romantická zřícenina Frejštejn

Frejštejn (Freistein) je postaven ve 13. století sousedními pány z Thürnau na zadání krále Přemysla Otakara II. Pevnost patří k nejstarším šlechtickým hradům na Moravě.

 

Roku 1286 je hrad dobyt rakouským vévodou Albrechtem I. podle dohody s mladým králem Václavem II. Poté přechází hrad do rukou moravských zemských knížat a je dále rozšířen. Roku 1422 jsou pánové Krajířové z Krajku odměněni hradem za služby během válek a konfliktů s Dolním Rakouskem a s husity českým králem Zikmundem. Zavazují se tím také k dodržení míru v zemi. Moravští stavové ale vidí v Krajířích zasévače neklidu a hrozí zničením hradu. Jestli k tomu skutečně došlo, nevíme.

 

Od roku 1458 podporuje ve válečných konfliktech Wolfgang Krajíř z Krajku s husity smýšlejícího krále Jiřího z Poděbrad. O deset let později, roku 1468, dochází k válce s Matyášem Korvínem, dobyvatele ve službách Habsburků. Je vládcem království Uherského a části Čech. Matyáš měl napadnout i hrad Frejštejn. Veřejný dokument mluví později o „zničeném hradu Fraunštyn“.

 

Až do 16. století zůstává hrad v majetku Krajířů z Krajku. Krása zříceniny na skalním ostrohu nad obcí Podhradí nad Dyjí dnes připomíná kdysi bouřlivé časy.

LogoJižní Morava
Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele