Hrad Landštejn

Staré Město pod Landštejnem

Ostře sledovaná hranice z hradů Landštejn

V raném 9. století protínají obchodní stezky zalesněné oblasti na jihu Čech. Jedna z nich propojuje střední Čechy s Dunajem. Dle výměru císaře Fridricha Barbarossy z rou 1179 prochází nová hranice lesy v okolí čerstvě založeného Starého Města. Z toho důvodu vzniká potřeba území kolem nově zřízeného města chránit. Pánové ze Zöbingu proto nechávají na místě pozdějšího osídlení Pomezí (Markl) postavit hrad Landštejn. Na to reaguje česká strana protiopatřením výstavbou uzavřené pevnosti – stejnojmenného hradu Landštejn. Ostré pohledy směřují na dění kolem hranice samotné. Roku 1232 vymírá rod Zöbingů a území přechází pod českou správu. S nástupem českého krále Přemysla Otakara II. na rakouský trůn jako vévody rakouského se situace zklidňuje.

Na začátku 16. století se stává z hradu Landštejn reprezentativní renesanční rezidence. V 18. století se po úderu blesku a následném požáru z honosného sídla stává ruina. Kameny ze základů hradeb slouží obyvatům okolních vesnic jako stavební materiál.

Po celkovém úpadku dochází v 70. letech minulého století k rekonstrukci hradu. V té době ještě posádka pohraniční stráže přísně střeží prostor kolem hranice za Železnou oponou. Po pádu Železné opony se hrad Landštejn stává oblíbenou turistickou atrakcí. A vojenská kasárna ve Starém Městě, jež dříve bývala základnou pohraniční stráže, dnes odpočívají.

LogoJižní Morava
Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele