Obrazová příloha k příběhu Jan Nepomucký

Osudová cesta kněze Jana Nepomuckého k uctívanému mučedníkovi

Jan Nepomucký údajně pocházel z německo-české rodiny ze západních Čech. Roku 1370 vstupuje Jan do služeb biskupa pražského. Nejen domácí politici a klerikové jsou v té době znesvářeni; z důvodu zastávání papežského úřadu dvěma papeži je rozdělená též římskokatolická církev.

 

Císař Karel IV. jmenuje svého syna krále Václava IV. kancléřem biskupa pražského. Biskup podporuje římského papeže, král Václav naopak vzdoropapeže z Avignonu. Mocenský boj v této době eskaluje. Protože Václav IV. nemůže nechat popravit arcibiskupa, vybírá si Jana Nepomuckého, arcibiskupova podřízeného, za oběť čistky.

Jan Nepomucký coby generální vikář je služebně nejvýše postaveným členem biskupského dvora. Jako takový se stává obětí inkvizičního procesu. V noci 21. března 1393 je spáchána justiční vražda a Jan Nepomucký je svržen z dnešního Karlova mostu do Vltavy.

Existuje ale i jiná verze jeho smrti. Poté, co král Václav IV. svou ženu obviňuje z nevěry, požaduje Václav od Jana z Nepomuku jako zpovědníka královny zprávu o vypovídaném. Zpovědník se ale drží zpovědního tajemství a nic nevyzradí. Zklamaný král nechává Jana mučit a posléze svrhnout do Vltavy.

Bývalý pražský kněz Jan Nepomucký je uctíván od 16. století a ve století následujícím dosahuje jeho uctívání vrcholu. Na jeho počest jsou hojně stavěny sochy, především na mostech.

V roce 1729 je Jan Nepomucký prohlášen papežem Benediktem XIII. za svatého.

Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele