Obrazová příloha k příběhu Retz - sousedé

Retz a Znojmo – dobří sousedé navzdory času a hranicím

Roku 1486 uděluje maďarský král Matyáš Korvín městu Retz privilegium pro obchodování s vínem. V rámci tohoto privilegia nesmí být na území Retzu přivezena žádná cizí vína a pouze občané Retzu zde mohou svá vína skladovat a obchodovat s nimi.

S koncem středověku mohou i sedláci z Retzu svá vína prodávat na trzích ve Znojmě. To ale zemská knížata nesou s nevolí, na jejich popud jsou zavedena exportní cla. Na to reagují vinaři pašováním svých produktů, neboť víno je i nadále velmi žádaným artiklem.

Exportní bariéry jsou oboustranně zpřísňovány, avšak roku 1775 s příchodem celní reformy definitivně padají. Obchod s vínem je následně soustředěn do rukou velkých vinařských rodin.

 

Daleko drastičtější dopad na spojení mezi oběma městy však mají opatření zavedená na hranicích v dobách Železné opony. Překročení hranice, zatarasené plotem z ostnatého drátu, minovým polem a systémem strážních věží, je téměř nemožné. K tomu navíc zavedená přísná cestovní omezení ochromují jakýkoli přeshraniční pohyb.

V roce 1977 se klima na hranici mezi Retzem a Znojmem dramaticky vyostřuje poté, co signatáři Charty 77 otevřeně požadují dodržování lidských práv a občanských svobod v Československu.

Nervozita komunistických vládců v Praze je cítit až na hranicích. Rakouské úřady jsou žádány o zavedení opatření, informujících o striktním dodržování průběhu státní hranice. S odůvodněním, že „hraniční pásmo je nejméně vhodným místem pro sběr malin či hub“. Tomuto požadavku je nakonec vyhověno.

V roce 1989 Železná opona padá. Kontakty jsou znovu obnoveny, přeshraniční pohyb opět funguje, partnerství obou měst je oficiálně stvrzeno podpisem.

Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele