Obrazová příloha k příběhu Vratěnín Pošta

Rozkvět poštovní stanice ve Vratěníně

Roku 1560 je zahájeno na popud císařského poštmistra Hanse Wohlzogena pravidelné poštovní spojení mezi Prahou a Vídní po císařské silnici, která vede Vratěnínem. 

Stoupání v kopcích Českomoravské Vysočiny jsou pro koně s dostavníky výraznou překážkou, proto je nutné na cestě několikrát přepřahat. Jedna z prvních stanic pro poštovní dostavníky na Moravě je zřízena ve Vratěníně, která je v roce 1723 povýšena na hlavní poštovní stanici.

Ale období rozkvětu trvá jen do roku 1750, kdy se za vlády Marie Terezie poštovní spojení mezi Prahou a Vídní přesunuje na novou císařskou cestu přes Znojmo, Jihlavu a Čáslav - mimo Vratěnín. Nově přepravují dostavníky i balíky a osoby.

Denní přepravní vzdálenost dostavníku v 18. století dosahuje mezi 20 až 30 km. V polovině 19. století je to už mezi 100 až 120 km. Cesta tehdejším poštovním dostavníkem se ovšem nedá označit jako pohodlná. Pro Wolfganga Amadea Mozarta, který z Vídně do Prahy jezdil, jsou sedačky v poštovním dostavníku „tvrdé jako kámen“ a „raději by šel pěšky, než aby cestu absolvoval poštovním vozem“.

V současné době je v této historické budově umístěna stálá expozice o historii poštovnictví a poštovní stanice Vratěnín.

Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele