Obrazová příloha k příběhu Hardes

Sklepní uličky v Hadresu – podzemní svět s weinviertelským životním stylem

Vinné sklepy s nejstarším prokazatelným datováním ve Weinviertelu pocházejí ze 17. století, ačkoli plošné rozšíření sklepních uliček v té době zatím ještě neexistuje. K největšímu rozmachu výstavby sklepních uliček dochází zejména po roce 1848, po vydání patentu, rušícím poddanství a robotu.

 

Sklepní uličky jsou budovány v blízkosti vinohradů, aby cesta sklizené révy k jejímu zpracování byla co nejkratší. Sklepy jsou zpravidla hloubeny do sprašové půdy svahu vinohradů či do svahů po stranách úvozové cesty. Vinné sklepy slouží ke zrání a skladování vína, zpracování hroznů vinné révy probíhá v přilehlé lisovně (preshausu).

 

Od roku 1950 dochází k modernizaci výroby vína, čímž původní lisovny ztrácejí na svém původním významu. Dnes existuje v regionu Weinviertel na 1100 sklepních uliček, z toho hned šest se jich nachází v obci Hadres. Hadreská sklepní ulička je se svou délkou 1,6 km a 400 sklepy a lisovnami nejdelší sklepní uličkou ve Evropě.

 

Sklepním uličkám vytvořil literární pomník spisovatel Alfred Komarek ve svých románech, spojených s kriminálním inspektorem Simonem Poltem, jenž se  po Weinviertelu pohybuje zásadně na kole. Pro spisovatele jsou lidé ve sklepních uličkách věrným obrazem jemné weinviertelské krajiny a jejich vinných sklepů, ve kterých se čas zdánlilvě zastavil.

 

Štědrost vinařů oceňuje již roku 1912 český spisovatel Johann Peter ve svém líčení „Obyčejů a zvyků v dolnorakouském vinařském regionu“ takto: „co má vinař sám, musí ochutnat i host“… jako např. tradiční masovou pomazánku „Köllagatsch“, vyrobenou ze zbytků „co dům dal“.

LogoJižní Morava
Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele