Valtice

S Valticemi je spojený život řady významných osobností, umělců, lékařů i vynálezců.

Valtice a jejich sláva ve světě

Patřil k nim řád milosrdných bratří, kteří od počátku 17. století výrazně ovlivnili život ve Valticích. Mj. založili nemocnici, která dodnes slouží zdravotnickému účelu.

Norbert Boccius, autor botanických spisů včetně 14dílného unikátního malovaného herbáře povýšil medicínu ve městě na takovou úroveň, že po zrušení školy pražské, přešla výuka plně do Valtic. Rozpoznal výtvarný talent valtických rodáků, bratří Bauerových.

Joseph nastoupil po studiích do služeb Liechtensteinů jako dvorní malíř a ředitel knížecí galerie ve Vídni. Ferdinand se jako malíř květin zúčastnil objevitelsko-výzkumných expedic a Francis pracoval v botanické zahradě v Kew v Anglii a byl dvorním malířem ženy krále Jiřího III. – Charlotty. Jana Nepomuka Reithoffera považují za zakladatele gumárenství a nepromokavého oblečení.

Řádový bratr Celestýn Opitz působil i ve Valticích, v roce 1847 jako první v Evropě operoval v narkóze s použitím éteru.

LogoJižní Morava
Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele