Wietra

Založení města Vitoraz (Weitra) jako vzorového středověkého města a nejstaršího města s právem várečným v Rakousku

Weitra

Od 11. století osídluje šlechtický rod Kuenringů rozlehlá území regionu Waldviertel. Je mezi nimi i Hadmar II., šlechtic a ministerský úředník ve službách panovníka. Kolem roku 1180 nechává zbudovat kostel s osadou. Poté se však Hadmar II. ze strategických důvodů rozhodne pro přeložení sídla na nedalekou žulovou vyvýšeninu. Se stavbou nového opevněného města se začíná roku 1201.

Město je situováno kolem trojúhelníkového náměstí, hradby kopírují hřbet skály, čímž je posílena obranná funkce hradu. Roku 1208 stojí již město Vitoraz (Weitra) jako opevněné město rodu Kuenringů. Území vitorázska náleží ke Království českému, po bitvě u Dürnkrutu se dostává do rukou habsburských knížat. Roku 1321 je „městečko“ Weitra povýšeno na město. S tímto aktem se pojí mnohé povinnosti, ale i privilegia. Velký význam pro město samotné má především právo várečné k vaření piva. Toto právo se pojí s vlastnictvím domu, ve kterém se pivo vaří, což znamená, že i budoucí vlastník domu zde může vyrábět a šenkovat pivo. Tímto se město může opřít o solidní hospodářskou perspektivu především díky ochraně proti konkurencí tzv. „právem mílovým“.

V okolí do 7,5 km od města je povoleno prodávat pouze pivo vyrobené ve Weitře a žádné jiné konkurenční pivo ze sousedních jižních Čech. V době největšího rozmachu pivovarnictví, v polovině 17. století, funguje ve městě 33 pivovarů. Na někdejší domy s právem várečným dodnes upozorňují bílé pamětní tabulky se zeleným písmem.

LogoJižní Morava
Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele