Sídlo rodu Dietrichsteinů

Zámek Mikulov

Roku 1575 se novým mikulovským pánem stal Adam z Dietrichsteina, vskutku renesanční kavalír působící ve službách několika rakouských císařů. Vychovatel a blízký rádce budoucího českého krále Rudolfa II. Habsburského zastával roli vyslance na španělském královském dvoře, kde se seznámil se svojí budoucí chotí, španělskou šlechtičnou Margaritou de Cardona.

Nejvýznamnějším představitelem rodu byl třetí z Adamových synů František, olomoucký biskup a kardinál, který se nesmazatelně zapsal do podoby celého města i blízkého okolí. Kardinálova koncepce citlivého propojení architektury s krajinou, která v sobě prolnula doznívající tóny renesance s nově nastupující vlnou baroka je dodnes patrná. Městu na samé hranici země dává zcela osobitý ráz. Z mikulovského zámku vytvořil kardinál honosné reprezentativní sídlo s divadelním sálem, bohatě zásobenou knihovnou a Sálem předků.

 

Ve městě nechal vystavit loretánskou kapli stejně jako kapli sv. Šebestiána se zvonicí na vrchu zvaném Tanzberg.  František z Dietrichsteina byl po bitvě na Bílé hoře jednou z tváří moravské rekatolizace, proto v rámci navrácení země zpět do lůna katolické církve pozval do města řád kapucínů a piaristů, kteří zde založili kláštěry a přispěli ke vzdělávání.

František z Dietrichsteina byl fakticky nejvyšší duchovní i správní mocí Moravy, proto také v jeho dobách byl Mikulov symbolickým centrem celé země.

LogoJižní Morava
Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele