Znojmo - Hradiště

Znojmo – Hradiště sv. Hypolita, Pöltenberg

Hradiště sv. Hypolita náleží k nejvýznamnějším historickým místům Moravy, na němž můžeme doložit plynulý vývoj osídlení již od starší doby kamenné. Ideální podmínky k životu lidí poskytla přírodou dokonale chráněná ostrožna, dominující celému regionu. První opevněné centrum zde vzniklo v době bronzové a obsáhlo prostor historického jádra dnešní obce. Největší slávy však Hradiště dosáhlo až v období slovanského osídlení od 8. století, kdy se pak za doby Velké Moravy, prvního státního útvaru západních Slovanů v 9. – pol. 10. století, stalo obrovskou, téměř 22ha rozsáhlou dvoudílnou pevností a mocenským, hospodářským i církevním centrem celé jihozápadní Moravy i části Dolního Rakouska.

Oproti ostatním velkomoravským ústředím, poničeným nájezdy Maďarů, toto místo jejich útokům odolávalo až do poloviny 10. století, kdy bylo vyvráceno a vypáleno. Život se však obnovil a pokračoval dále. Teprve s okupací Moravy českými Přemyslovci Oldřichem a Břetislavem roku 1019 význam Hradiště postupně slábl. Politické středisko kraje se odtud přesunulo na protilehlou, menší ostrožnu k budovanému znojemskému hradu, pod kterým se rozrůstalo a rozvíjelo středověké město Znojmo. Historie Hradiště je potom v následných stoletích svázána s Rytířským řádem Křižovníků s červenou hvězdou, kteří zde od roku 1240 mají svoje proboštství.

 

Autor textu: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.

LogoJižní Morava
Za tento obsah odpovídá:
Jižní Morava  Ověřený partner  Volba pro objevitele