Choose a language
Obrazová příloha k příběhu Vratěnín Pošta

Prosperity of the post office in Vratěnín

In 1560, at the initiative of the imperial postmaster Hans Wohlzogen, a regular postal coach service was established between Vienna and Prague. The steep climbs along the Bohemian-Moravian hills demanded the full energies of the horses, thus multiple switches between horse teams were necessary.

One of the stations on the postal route was Vratěnín. This station was converted to a central post station in 1723. But its heyday only lasted until 1750. Upon the nationalization of the postal service, the empress Maria Theresa called for a new network to be established. The postal route from Vienna to Prague would now follow the route Znojmo - Jihlava - Čáslav. This meant that Vratěnín was no longer on the beaten path.

Next, packages and persons were transported as well as post. In the 18th century, the daily performance of the postal coach amounted to twenty to thirty km. By the middle of the 19th century, this had reached 100 to 120 km. However, a trip with the postal coach was anything but comfortable. For Wolfgang Amadeus Mozart, the seats in the coaches were ‘as hard as stone’. He would actually ‘prefer to go on foot than ride in a postal coach’.

Currently, this historic building houses a permanent exhibition on the history of postal and post office Vratěnín.

Roku 1560 je zahájeno na popud císařského poštmistra Hanse Wohlzogena pravidelné poštovní spojení mezi Prahou a Vídní po císařské silnici, která vede Vratěnínem. 

Stoupání v kopcích Českomoravské Vysočiny jsou pro koně s dostavníky výraznou překážkou, proto je nutné na cestě několikrát přepřahat. Jedna z prvních stanic pro poštovní dostavníky na Moravě je zřízena ve Vratěníně, která je v roce 1723 povýšena na hlavní poštovní stanici.

Ale období rozkvětu trvá jen do roku 1750, kdy se za vlády Marie Terezie poštovní spojení mezi Prahou a Vídní přesunuje na novou císařskou cestu přes Znojmo, Jihlavu a Čáslav - mimo Vratěnín. Nově přepravují dostavníky i balíky a osoby.

Denní přepravní vzdálenost dostavníku v 18. století dosahuje mezi 20 až 30 km. V polovině 19. století je to už mezi 100 až 120 km. Cesta tehdejším poštovním dostavníkem se ovšem nedá označit jako pohodlná. Pro Wolfganga Amadea Mozarta, který z Vídně do Prahy jezdil, jsou sedačky v poštovním dostavníku „tvrdé jako kámen“ a „raději by šel pěšky, než aby cestu absolvoval poštovním vozem“.

V současné době je v této historické budově umístěna stálá expozice o historii poštovnictví a poštovní stanice Vratěnín.

Responsible for this content
South Moravia  Verified partner  Explorers Choice