Choose a language
Uherčice

Přestavba renesančního zámku v Uherčicích

Uherčice

Zámek Uherčice vlastnilo hned několik majitelů, ať už z řad šlechty či státu. Prvními majiteli byli Krajíři z Krajku, kteří se v Čechách a na Moravě usadili již ve 13. století a v 16. století učinili ze zámku v Uherčicích své panské sídlo. Architekturu zámku se nepodařilo zrekonstruovat, chybějí jak historické stavební plány, tak i písemné zmínky o stavebních pracích.  

Za panování Václava Krajka získává zámek reprezentativní vzhled díky malým arkádovým lodžiím podobným těm ze zámku v Telči. Lodžie jsou mimo jiné charakteristické pro renesanční stavby. V tomto stylu je také zámek dokončen za panování pánů Štrejnů ze Švarcavy. Obzvláště vyčnívají nové arkády, které svou krásou předčí i originál z Telče.  Uspořádání sloupů dle antického vzoru jsou typické pro renesanční stavby. S přechodem zámku do vlastnictví Jakoba z Berchtoldu v roce 1626 se poprvé píše o renesančním zámku.

Poprvé je perem zachycen i půdorys zámku v roce 1696. Vliv baroka je rozpoznatelný dle štukových dekorací v prostorách samotného zámku.  Poté, co zámek vyhořel, nahrazují nové arkády východní partie zámku a to ve stylu klasicismu. Přes všechny umělecko-stylistické zásahy do architektury zámku zůstává zámek svou podstatou renesanční i přes současnou probíhající rekonstrukci

LogoSouth Moravia
Responsible for this content
South Moravia  Verified partner  Explorers Choice