Choose a language
Plan a route here Copy route
Bicycle Ride Top

Tišnov region - through the Gate of heaven

Bicycle Ride · Jihomoravský kraj
Responsible for this content
South Moravia Verified partner  Explorers Choice 
 • Klášter Porta Coeli v Předklášteří
  / Klášter Porta Coeli v Předklášteří
  Photo: Ondřej Driml, CC BY, South Moravia
 • / Klášter Porta Coeli v Předklášteří
  Photo: Ondřej Driml, CC BY, South Moravia
 • / Rozhledna Klucanina u Tišnova
  Photo: Igor Zehl, CC BY, South Moravia
 • / Klášter Porta Coeli v Předklášteří
  Photo: Igor Zehl, CC BY, South Moravia
m 600 500 400 300 200 35 30 25 20 15 10 5 km

Trasa mikroregiony Porta a Deblínsko předvádí vše, co může krajina brány Vysočiny-Tišnovska nabídnout: údolí Libochůvky a Loučky, rozhledy, lesy v údolích, památky i odpočinek.

moderate
37 km
3:10 h
380 m
377 m

Výlet začíná u bran kláštera Porta Coeli. Nejbližší vlakovou stanicí je Tišnov, odkud se do Předklášteří snadno dostaneme, budeme-li sledovat vlakové koleje k nejbližšímu přejezdu, a dále cyklistické značení přes nový most k hlavní silnici Brno – Nové Město na Moravě. Z ní odbočíme do návesní části Předklášteří, odkud nás povedou bílé cykloturistické cedule značení Mikroregionu Porta až k výpadovce na Velkou Bíteš, kde pokračuje značení Mikroregionu Deblínsko v podobě žlutých cedulí. Mineme koupaliště a první obcí na trase je Březina při břehu Svratky. Za Březinou se do Svratky vlévá zprava Heroltický potok. Ten nás vyvede na silnici, odkud stoupáme až do Deblína. Cestou k Deblínskému rybníku narazíme cyklostezku. Dlouhý sjezd klesající spolu s potokem do údolí Libochůvky nás dovádí až na silnici. Naše cesta se prosmýkne pod menšími mosty a zahrádkářkou kolonií sestoupí do Dolních Louček. Lučinatým terénem cesty dojíždíme opět do Předklášteří, kde naše putování končí zpět v Tišnova. 

Author’s recommendation

Pokud na cestu vyrazíte ve větší skupině, je možné si domluvit prohlídku kláštera Porta Coeli. V areálu kláštera je Podhorácké muzeum.

Profile picture of Dung Duong
Author
Dung Duong
Updated: March 01, 2019
Difficulty
moderate
Technique
Stamina
Experience
Landscape
Highest point
504 m
Lowest point
241 m
Best time of year
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

Tips, hints and links

http://www.portacoeli.cz/informace

Start

Předklášteří (255 m)
Coordinates:
DD
49.351583, 16.404522
DMS
49°21'05.7"N 16°24'16.3"E
UTM
33U 602003 5467489
w3w 
///empower.morph.debility

Destination

Tišnov

Turn-by-turn directions

V pol. 13. stol. založený cisterciácký klášter Porta Coeli předznamenal svým názvem nejen duchovní rozměr místa, ale i přírodní charakter regionu ležícího na východním úpatí velkého masívu Českomoravské vrchoviny táhnoucí se odtud desítky kilometrů až do české kotliny. Klášter založený druhdy v opuštěném údolí při soutoku řeky Svratky s menší řekou Loučkou, přitékajícími z moravských pohraničních hvozdů, zůstal se zde jako svědek věků, které kdysi okrajový region za čas proměnily v bránu, kterou se podél řek vstupovalo do hloubi kopců, údolí a lesů, ať tudy prorazila cesta na druhou stranu Vysočiny. Od té doby je kraj Tišnovska nejen bránou k nebi, ale i bránou horské přírody, která až nevyniká majestátní nadmořskou výškou, svou členitostí údolí, kopců, strží a strání horám směle konkuruje.

 

Mikroregiony přiléhající k Tišnovu samotnému vyznačily v minulosti několik atraktivních cykloturistických tras zpřístupňujících okolí návštěvníkovi a jejich vhodnou kombinací můžeme na výletě tišnovským regionem opsat okruh přivádějící nás snadno sjízdnými trasami ke všem zajímavostem brány Vysočiny. Výlet se hodí začít v místě, které celému regionu dalo svůj název u bran kláštera Porta Coeli (Brána nebe) prohlídkou nejen gotické pětilodní baziliky Nanebevzetí Panny Marie s unikátním gotickým portálem, nejcennější stavby klášterního komplexu. K vidění je i v budovách Podhoráckého muzea expozice etnografie, geologie a historie regionu, která je dosud jedinou sbírkou popisující pozapomenutý region Podhorácko.

 

Nejbližší vlakovou stanicí je 2 km vzdálený Tišnov, odkud se do Předklášteří snadno dostaneme, budeme-li sledovat vlakové koleje k nejbližšímu přejezdu, a dále cyklistické značení přes nový most k hlavní silnici Brno – Nové Město na Moravě, kde je značný provoz. Z ní posléze odbočíme do klidnější návesní části Předklášteří, odkud nás povedou bílé cykloturistické cedule značení Mikroregionu Porta polními cestami na úpatí kopců jižním předpolím Tišnova až k výpadovce na Velkou Bíteš, kde roli našeho průvodce přebírá značení Mikroregionu Deblínsko už v obvyklých barvách žlutých cedulí. Mineme tišnovské letní koupaliště a první obcí na trase je Březina při břehu Svratky v místě, kde řeka přibírá zleva potok Lubě a mlýnským náhonem vytváří rekreační zónu Ostrovy s oddechovými místy pro rodiny i cyklisty. Ve vesnici narazíme i na unikátní Galerii Skleněnka se stálou expozicí skleněných figurek spolu s ukázkou jejich výroby, a aktivní korálkovou dílnou.

 

Za Březinou se Svratka zakusuje do kopcovitého masívu a úžící se údolí, ve kterém jarní vody řeky již zcela odemlely pravobřežní cestu k rekreačnímu táboru Šárka opustíme u chaty Brněnka, kde se do řeky vlévá zprava Heroltický potok. Ten nás vyvede kamenitou cestou na silnici, odkud již nepřetržitě stoupáme až do Deblína. Zastavení na trase si zaslouží ještě vohančické panské sídlo, i když krása někdejší tvrze a renesančního a barokního zámku zaplakala pod péčí minulých desetiletí. Dnes je znovu opravován jako objekt k bydlení.

 

Deblínský městys trůní vysoko nad zalesněnými údolími, a tak ten, kdo sem vyšlape od hladiny řeky Svratky jistě ocení jak očerstvení Na Gruntě naproti informačního centra městyse, tak i koupel v nedalekém rybníce, okolo něhož se záhy vydáme na cestě do opačného údolí, než je to, z něhož jsme vyjeli. Prastará osada Deblín patřila jako většina významných sídel v kraji k hraničním pevnostem Moravy už snad v 10. stol. a rod pánů z Deblína patřil vedle Lomnických a Pernštejnů k nejmocnějším. Paradoxně zatímco hrady konkurentů přetrvaly do dnešních dnů, z někdejšího deblínského hradu zůstalo doslova jen pár kamenů. Zdivo posloužilo ke stavbě románského kostela a sousední školy, které stojí právě v někdejším hradním areálu na nejvyšším místě Deblína, mnoho kamenů ukrývají zdi okolních domů a plotů a na minulost opevněného dvorce tak upomínají jen 2 klenuté brány uzavírající kdysi panský dvorec, dnes už i ony bez dřevěných vrat a veřejí.

 

Cestou od kostela k Deblínskému rybníku narazíme na horním okraji obce na štěrkovou cyklostezku, která kopíruje frekventovaný tah z Tišnova na Velkou Bíteš jako bezpečná cyklistická varianta dosažení rekreačního areálu u vody. Rybník sám pak zásobuje svou vodou potok Blahoňůvka mizící západním směrem do lesnatého údolí, kam pokračuje i cesta našeho výletu Tišnovskem. Mnohakilometrový dlouhý sjezd ve který se postupně mění cesta klesající spolu s potokem z deblínských návrší do údolí Libochůvky nás dovádí až na silnici z Kuřimského Jestřebí k Dolním Loučkám. Ocitáme se opět v hlubokém lesnatém a turistů prostém údolí tak typickém pro Tišnovsko. Nad zdejší romantickou krásnou však visí stále otazník nejisté budoucnosti, kterou pro ni narýsovala ruka vodohospodářské správy v podobě přehrady s hrází právě pod Kuřimským Jestřebím, a která by znamenala zánik tohoto údolí a jeho proměnu v lesklou vodní hladinu uprostřed lesů. Budoucnost tak ukáže, zda ekonomický zisk či riziko dovolí zachovat nebo změnit tvář tichého údolí Libochůvky.

 

Cesta po sinici by nás dovedla přímo do vesnice, atraktivnější variantou je však opustit klikatící se údolí říčky v místě označeném opět bílými cyklistickými cedulemi mikroregionu Porta, když se vydáme vpravo přes most na terénní lesní cestu po vrstevnici, která nás dovede do blízkosti technického unikátu železničního mostu Míru, kterým údolí Libochůvky překonává trať z Tišnova do Žďáru. 200 m dlouhý most se klene 30 m nad údolím a pyšní se největším železobetonovým obloukem v ČR o rozpětí 120 m. Naše cesta se prosmýkne pod menšími oblouky mosty a zahrádkářkou kolonií sestoupí do Dolních Louček.

 

Závěrečný úsek hlubokým údolím Loučky obkružujeme nejprve kopec se zbytky hradu Střemchova, a po té 2x překračujeme tok řeky v Mezihoří, nad kterým se klene další z vysokých železnicích mostů tentokrát v 10 obloucích výšky 38 m. Lučinatým terénem cesty dojíždíme opět do Předklášteří, kde může naše putování návratem do Tišnova skončit.

 

Delší pokračování výletu se nabízí ve směru nově vybudovaného úseku cyklostezky, která za Předklášteřím přivádí cyklistu k soutoku Loučky se Svratkou, kterou překonává novým mostem a umožňuje dále pokračovat údolím potoka Besénku mezi horou Květnicí po pravé a lomem na hoře Dřínová po levé ruce až do Lomničky. Rozcestí na návsi nás pak nasměruje do Železného stoupající silnicí, která míjí úpatí někdejšího opevněného hradiště. Zdejší skály i hlína jsou nápadně červeného zbarvení a lze si tedy snadno domyslet, kde přišlo Železné ke svému jménu.

Konečně kousek za vesnicí končí značení Mikroregionu Porta u areálu firmy Vitar a významné Lípy u Železného. Na dohled je celé město Tišnov a především zalesněný vrch Klucanina s 30 m vysokou betonovou rozhlednou. K parkovišti pod rozhlednou vede od Železného cyklostezka, výstup k rozhledně je pouze pěší.

 

Při závěrečném průjezdu Tišnovem můžeme nahlédnout např. do nejužší uličky v ČR, kterou je Koželužská v někdejších zákoutích řemeslnické čtvrti (šířka 77,5 cm) nebo se zastavit do nově zrekonstruovaného měšťanského domu, který hostí městské muzeum. Koneckonců o Tišnově, jeho pokladech i tajemstvích svědčí nejlépe i fasáda staré radnice, na níž naleznete fresky z tišnovské historie, stejně jako humorné nápisy, či snad věštby.

 

„Květnice hora, Besének voda, dražší než celá Morava.“

Note


all notes on protected areas

Public transport

Public transport friendly

Nejbližší vlakovou stanicí k Předklášteří je 2 km vzdálený Tišnov, odkud se do Předklášteří snadno dostaneme, budeme-li sledovat vlakové koleje k nejbližšímu přejezdu, a dále cyklistické značení přes nový most k hlavní silnici Brno – Nové Město na Moravě, kde je značný provoz. Z ní posléze odbočíme do klidnější návesní části Předklášteří, odkud nás povedou bílé cykloturistické cedule značení Mikroregionu Porta polními cestami na úpatí kopců jižním předpolím Tišnova až k výpadovce na Velkou Bíteš, kde roli našeho průvodce přebírá značení Mikroregionu Deblínsko už v obvyklých barvách žlutých cedulí. Tišnov je dostupný jak vlaky tak autobusem. https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni/

Parking

V Tišnově je možné parkovat na parkovišti ve středu města. Pokud chcete dojet přímo do předklášteří, můžete zde zaparkovat v ulicích obce.

Coordinates

DD
49.351583, 16.404522
DMS
49°21'05.7"N 16°24'16.3"E
UTM
33U 602003 5467489
w3w 
///empower.morph.debility
Arrival by train, car, foot or bike

Equipment

trekové kolo a cyklistická přilba

Similar routes nearby

 These suggestions were created automatically.

Questions and answers

Ask the first question

Do you have questions regarding this content? Ask them here.


Reviews

Write your first review

Help others by being the first to add a review.


Photos from others


Difficulty
moderate
Distance
37 km
Duration
3:10h
Ascent
380 m
Descent
377 m
Public transport friendly Loop Scenic Refreshment stops available Family friendly Cultural/historical value Botanical highlights

Statistics

 • Contents
 • Show images Hide images
: h
 km
 m
 m
 m
 m
For changing the range of view, push the arrows together.